undergraduate thesis
UTJECAJ INFORMATIZACIJE DRUŠTVA NA STANOVNIŠTVO TREĆE DOBI

Jela Mariette Bućan (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitleUTJECAJ INFORMATIZACIJE DRUŠTVA NA STANOVNIŠTVO TREĆE DOBI : Završni rad
AuthorJela Mariette Bućan
Mentor(s)Daniela Garbin Prančević (thesis advisor)
Abstract
Informacijska i komunikacijska tehnologija (ICT) je produženi izraz za informacijske tehnologije (IT), koji naglašava ulogu objedinjene komunikacije i integraciju telekomunikacija (telefonskih linija i bežičnih signala), računala, kao i potrebnog poslovnog softvera, middleware-a, skladištenja i audio-vizualnih sustava, koji omogućuju korisnicima pristup, pohranu, prijenos i manipulaciju informacijama. Informacijski doba (također poznato kao računalno doba, digitalno doba, ili doba novih medija) je vrijeme karakterizirano prijelazom sa vremena industrijske revolucije odnosno industrijalizacije, na ekonomiju koja se temelji na informacijama i informatizaciji. Početci informacijskog doba su povezani s digitalnom revolucijom, baš kao što je industrijska revolucija označila početak industrijskog doba (Wikipedia). Evolucija tehnologije je dovela do činjenice da je modernizacija informacijskih i komunikacijskih procesa postala pokretačka snaga društvenog razvoja. Sve se prenosi, upravljano i prodano jednostavnije i brže zahvaljujući protoku informacija. Informacije putuju brzo i moraju biti točne, ažurne i jasne. Informacijska i komunikacijska tehnologija može pridonijeti univerzalnom pristupu obrazovanju, jednakosti u obrazovanju, kvalitetnog učenja i predavanja, stručnog usavršavanja nastavnika i učinkovitijeg upravljanja obrazovanjem, upravom i administracijom. Osim toga, tehnologija doprinosi razvoju i optimizaciji medicinskih usluga, radu javnih ustanova, turističkih aktivnosti i slično. U ovom radu cilj je otkriti razlike među navikama, mišljenjima i znanjima o ICT-u u Hrvatskoj i Belgiji. Naglasak će biti stavljen na sve prednosti i nedostatke korištenja informacijskih tehnologija. S obzirom na dinamičan protok informacija i važnost tehnologije u javnom životu stanovništva, to se smatra jednim od najvažnijih pitanja gospodarskog i društvenog života danas. Pogotovo u Hrvatskoj, važno je uzeti u obzir prilagodnu starijeg stanovništva na sve globalne promjene.
KeywordsInformation communication technology evolution flow of information global changes
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Business Informatics
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeTourism Operations
Academic title abbreviationbacc. oec
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09
Parallel abstract (English)
Information and communication technology (ICT) is an extended term for information technology (IT) which stresses the role of unified communications and the integration of telecommunications (telephone lines and wireless signals), computers as well as necessary enterprise software, middleware, storage, and audio-visual systems, which enable users to access, store, transmit, and manipulate information. The Information Age (also known as the Computer Age, Digital Age, or New Media Age) marks a time characterized by the switch from the time of Industrial Revolution through industrialization, to an economy based on information computerization. The onset of the Information Age is associated with the Digital Revolution, just as the Industrial Revolution marked the onset of the Industrial Age (Wikipedia). This evolution of technology has led to the fact that the modernization of information and communication processes has become the driving force of social evolution. Everything is transfered, handled and sold simply and fast through the flow of information. The information travelles fast and has to be correct, up to date and clear. Information and Communication Technology can contribute to universal access to education, equity in education, the delivery of quality learning and teaching, teachers’ professional development and more efficient education management, governance and administration. Furthermore, technology contributes to evolution and optimization of medical services, public institutions, touristic activity etc. In this paper the target/goal is to detect are there differences between habits, opinions and knowledge in sence of ICT in Croatia and Belgium. The stress will be put on all advantages and disadvantages of using Information Technology. Considering the dynamic flow of information and the importance of technology in the public life of the population, this is considered one of the most important questions of the economy and social life today. Especially in Croatia, it is important not to ignore how older people react to global changes.
Parallel keywords (Croatian)Informacija tehnologija promjene razvoj razlike trendovi navike
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:026282
CommitterIvana Gizdić