master's thesis
ORGANIZACIJA POSLOVNIH PROCESA U PODUZEĆU PRISTAN D.O.O.

Marin Mršić (2017)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitleORGANIZACIJA POSLOVNIH PROCESA U PODUZEĆU PRISTAN D.O.O. : ZAVRŠNI SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI RAD
AuthorMarin Mršić
Mentor(s)Želimir Dulčić (thesis advisor)
Abstract
Poslovni procesi su važan aspekt svakog poduzeća jer bez dobrih poslovnih procesa jako se teško nositi s izazovima svjetske ekonomije. Poduzeća se konstantno pripremaju i unaprjeđuju svoje poslovne procese da bih što efikasnije i optimalnije uspostavili dobar poslovi proces koji bih im donio konkurentsku prednost na tržištu. Svrha poslovnog procesa je da se poslovna aktivnost obavlja u što optimalnijem odnosno u što sinkroniziranom procesu koji se automatski odvija bez većih zastoja i poteškoća. Da bih se to sve odvijalo na što optimalniji način potrebno je svakodnevno kontrolirati i usavršavati poslovne procese koji s određenim vremenom postaju zastarjeli i manje učinkoviti i efikasni, te dovodi u pitanje sinergiju poslovnih procesa u poduzeću kao i poslovanje poduzeća. Zbog toga je potrebno svakodnevno traženje novih tehnologija i novih načina za napredak u organiziranju poslovnih proces, jer što je funkcioniralo prije godinu dana ne mora značiti da će danas funkcionirati. Dobri poslovni procesi štede vrijeme i novac poduzećima. Ograničeni resursi i vrijeme predstavljaju veoma važan aspekt cijelog poslovanja poduzeće kao i samog napretka i uspjeha poduzeća na današnjem modernom dobu svjetske ekonomije. Pristan d.o.o. je primjer dobro organiziranog poduzeća, odnosno primjer dobro organiziranih poslovnih procesa koji se svakodnevno usavršavaju i optimiziraju radi što boljeg i efikasnijeg obavljanja poslovnih aktivnosti samog poduzeća.
Keywordsbusiness proceses organising business processes
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeprofessional
Study levelspecialist graduate
Study programmeManagement; specializations in: Project management, Financial and Tax management, Accounting and Revision
Study specializationAccounting and Revision
Academic title abbreviationstruč. spec. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2017-03
Parallel abstract (English)
Business processes are very important aspect of every enterprise because without good business processes it is very hard to deal with all the challenges of world economy. Enterprises are constantly preparing and advance their business processes just so it would be more efficient and optimally to establish good business process that would bring them the competitive advantage at the market. The purpose of the business process is that business activity is done in more optimal apropos in synchronized process that is automaticly happening withour bigger bottlenecks and difficulties. Just so it would unroll in most optimal way it is necessary to control it every day and to improve all the business processes that get outdated with time and less effective and efficient, that brings up the question the synergy of business processes at enterprises just as business enterprises. Because of that it is a necessary to search more new technology every day and finding new ways for improvement at organising business processes because it was working a year ago it doesn’t have to mean that it would work today. Goof business processes are saving time and money to all the enterprises. Limited resources and time are represent very important aspect of whole business enterprise just as the process itself and enterprises success on todays modern era of world economy. Pristan d.o.o. is an example of very well organised enterprise, apropos an example of well organised business processes that perfects and optimize every day for better and more efficient to conduct business activity of enterprise itself.
Parallel keywords (Croatian)poslovni procesi organizacija poslovnih procesa
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:516965
CommitterIvana Gizdić