master's thesis
Analiza inflacije u Republici Hrvatskoj od 1990 – ih do danas

Josip Kuzmanić (2010)
University of Split
Faculty of economics Split