master's thesis
ZNAČAJ STABILNIH IZVORA FINANCIRANJA U POLITICI UPRAVLJANJA LIKVIDNOSTI BANAKA

Andrea Kljenak (2017)
University of Split
Faculty of economics Split