master's thesis
HARMONIZIRANOST POREZA NA DODANU VRIJEDNOST U RH SA ZAHTJEVIMA EU

Maja Gagić (2016)
University of Split
Faculty of economics Split