master's thesis
ODABIR OPTIMALNOG PORTFELJA KOMBINIRANOM PRIMJENOM FUNDAMENTALNE I TEHNIĈKE ANALIZE, TE MATEMATIĈKIH MODELA

Emili Zubović (2017)
University of Split
Faculty of economics Split