undergraduate thesis
Problemi i potencijali razvoja turizma u zaštićenim morskim podruĉjima s osvrtom na Hrvatsku

Edi Paić (2017)
University of Split
Faculty of economics Split