master's thesis
Kulturni turizam kao strategija turističkog razvoja grada Splita

Tamara Pavlović (2015)
University of Split
Faculty of economics Split