master's thesis
UTJECAJ TURISTIČKE PONUDE GRADA ZADRA NA ZADOVOLJSTVO GOSTIJU

Maja Šarunić (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitleUTJECAJ TURISTIČKE PONUDE GRADA ZADRA NA ZADOVOLJSTVO GOSTIJU : diplomski rad
AuthorMaja Šarunić
Mentor(s)Želimir Dulčić (thesis advisor)
Abstract
Glavni cilj ovog istraživanja bio je istražiti turističku ponudu Zadra, u kojoj mjeri je razvijena te koliko je atraktivna posjetiteljima. Važno je bilo utvrditi da li Zadar ima predispozicije za daljnji razvoj turističke ponude, te koliko se radi na tome. Ispitivale su se dvije skupine, posjetitelji i djelatnici, te koliko su oni zadovoljni ponudom i izborom turističkih usluga u gradu Zadru. U radu se ocjenjivala se kvaliteta turističkih usluga, utjecaj promotivnih aktivnosti na dolazak turista u grad Zadar, doprinos manifestacijskih aktivnosti i novih turističkih proizvoda u kreiranju prepoznatljive turističke marke destinacije. Zadovoljstvo turista u nekoj turističkoj destinaciji važan je čimbenik za razvoj same destinacije, posebice zbog toga što se na temelju (ne)zadovoljstva gostiju, donose odluke za poboljšanje turističke ponude same destinacije. Cilj je bio dati doprinos razvoju turističke ponude u gradu Zadru, što je i svrha rada i provedenog istraživanja. Istraživanje je imalo za cilj istražiti i utvrditi razinu zadovoljstva turista turističkom ponudom ove destinacije, kako bi se na taj način došlo do temelja za stvaranje, nadopunjavanje i poboljšanje postojeće turističke ponude i marketinških aktivnosti, odnosno kako bi se na temelju pribavljenih podataka moglo doći do zaključaka o kvaliteti turističke ponude u turističkoj destinaciji grada Zadra. Ovo istraživanje potiče otvaranje mnogih pitanja vezanih uz turističku ponudu grada Zadra. Potrebno je poticati ljude da ulažu, a s druge strane potrebno je ulagati u infrastrukturu koja nije na nivou. Kada se učine sve mjere potrebne za budući razvoj, ponuda će biti raznovrsna te će svaki posjetitelj moći naći nešto za sebe te što je najbitnije, osjetiti će potrebu za povratkom, a resursi će biti valorizirani u najboljoj mjeri. Prema dobivenim podacima istraživanja iz dviju anketa može se zaključiti kako je Zadar vrlo atraktivan grad u većini segmenata. Većina smatra kako TZ Zadra treba više raditi na promicanju kulture i turizma. Grad treba kontinuirano raditi na raznovrsnosti ponude grada, inovativnosti novih turističkih proizvoda, kreirati manifestacije različitih sadržaja koje će biti prilagođene različitim dobnim skupinama i tijekom cijele godine, a ne samo ljeti. Smatraju da svaka nova vrijednost stvara imidž destinacije i stimulira turističku potražnju/potrošnju. Raznovrsnost klasične ponude, povlačenje sredstava Europske unije za revitalizaciju kulturne baštine, izgradnja novih smještajnih kapaciteta, novi oblici turizma, brojniji sadržaji, više događanja, raznolikost noćnih barova, klubova, više koncerata, veći broj restorana, samo su neki od prijedloga za budućnost.
KeywordsZadar visitor satisfaction brand recognition
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeTourism and Hotel Management
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-04
Parallel abstract (English)
The main purpose of this research was to explore Zadar´s tourist offer, measure how developed it is and how attractive to visitors it is. It was important to see whether Zadar has predispositions for further expanditure of tourist offer and how much is being done. There were two target groups, visitors and tourism industry workers, and the research tried to find out how they are satisfied with the offer and choices of tourism products in Zadar. The paper graded the quality of tourism products, influence of promotional activities and new tourism products in creating a recognizable destination brand. Tourist satisfaction in a destination is an important factor of development, especially when knowing that decisions on improving the destination offer are based on satisfaction or dissastisfaction of guests. The goal was to add a value to the development of Zadar´s tourist offer, which is also the purpose of this paper and the research that was made. The research itself explores and determines the level of satisfaction with the destinations offer and tries to create a foundation ground for creating and improving current tourist offer and marketing activities and also make conclusions about the quality of the tourist offer in Zadar based on gathered information. This research raises many questions. It is necessary to make people invest on one side, but on the other side investments are needed in the infrastructure which is not at its best. When all the measurements for the future growth are made, the offer will be diverse and every visitor will be able to find something for himself and will feel the need to return to the destination while the resources are valorized in the best way possible. Considering the research data, Zadar is a very attractive city in most segments. Most people agree that the Tourist board needs to work more on marketing the cultural potential of the destination. The city municipality needs to work constantly on diversifying cities offer, inovating new products, creating events for different age groups throughout all the year, not just in summer. Every new value creates destinations image and stimulates tourism demand and expenditure. Classical offer diversity, EU funds withdrawal for revitalisation of cultural monuments, building new hotels, segmentation of tourism industry, more events, more clubs, more restaurants are just some suggestions for the future.
Parallel keywords (Croatian)Zadar zadovoljstvo posjetitelja prepoznatljivost marke
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:780125
CommitterIvana Gizdić