master's thesis
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE OSIGURAVAJUĆIH I REOSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA U REPUBLICI SRBIJI

Lucia Gotovac (2017)
University of Split
Faculty of economics Split