master's thesis
Učinkovitost revizijskog odbora kao mehanizma korporativnog upravljanja

Lara Prović (2017)
University of Split
Faculty of economics Split