master's thesis
Međuovisnost društveno odgovornog poslovanja i konkurentske prednosti poduzeća AD Plastik d.d.

Nina Krmpotić (2017)
University of Split
Faculty of economics Split