master's thesis
UTJECAJ EU FONDOVA NA GOSPODARSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

Ivana Knežević (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitleUTJECAJ EU FONDOVA NA GOSPODARSTVO REPUBLIKE HRVATSKE : diplomski rad
AuthorIvana Knežević
Mentor(s)Zlatan Reić (thesis advisor)
Abstract
EU fondovi su sredstva iz proračuna Europske unije koji pružaju brojne mogućnosti u razvoju gospodarstva, bilo da se radi o javnom ili privatnom sektoru. Europska unija, kroz razne programe pomoći, nastoji poboljšati razvoj svih svojih dijelova. Cilj ovog rada je utvrditi koliko je uspješno Republika Hrvatska iskoristila dostupna sredstva te analizirati kakav je utjecaj navedni proces imao na razvoj čitave privrede. Osim prikaza na nacionalnom planu, potrebno je analizirati utjecaj na regije i županije, te u konačnici napraviti usporedbu sa ostalim zemljama članicama. Rezultati provedenog istraživanja su pokazali kako su sredstva iz fondova djelomično iskorištena, te nema značajnog utjecaja na gospodarstvo. Nadalje, mogućnost financiranja sredstvima iz EU fondovima nije uspjela smanjiti razlike u razvijenosti hrvatskih regija. Kako bi u budućnosti Republika Hrvatska bila uspješna u korištenju sredstava fondova Europske unije, potrebno je otkloniti sve uzroke neefikasnosti u tom procesu, te u konačnici stvoriti projekte koji će podići razinu razvijenosti.
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
General Economy
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeEconomics
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-06
Parallel abstract (English)
EU funds present means from the EU budget, which provide numerous opportunities, whether in the public or private sector. The European Union, trough various assistance programs, seeks to improve the development of all its parts. The aim of this study is to determine how successful the Republic of Croatia used the available resources and to analyze the influence of the said process on the entire economy. In addition to the display at the national level, it is necessary to analyze the impact on region and county, and compare Croatia with other Member States. The research results have shown that funds have been partially used, and there is no significant impact on the economy. Furthermore, the possibility of financing with means from the EU funds did not reduce the differences in the development of Croatians regions. For succes of the Republic of Croatia in using means from the funds of the European Union in future, it is necessary to remove all causes of inefficiency in the process, and create projects that will raise the level of development.
Parallel keywords (Croatian)EU fondoiv financiranje Hrvatska
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:858917
CommitterIvana Gizdić