master's thesis
Specifičnosti računovodstva trgovačke djelatnosti kod praćenja procesa zaliha u veleprodaji

Ana Puljiz (2017)
University of Split
Faculty of economics Split