master's thesis
Utjecaj demografskih obilježja različitih dionika na percepciju kvalitete kulturnog turizma grada Solina

Dominik Kljaković-Gašpić (2017)
University of Split
Faculty of economics Split