master's thesis
Statistička analiza financijskih izvještaja na primjeru poduzeća Tof d.o.o.

Antonia Barišić (2016)
University of Split
Faculty of economics Split