master's thesis
STAV POTROŠAČA PREMA KORIŠTENJU SUBLIMINALNIH PORUKA U OGLAŠAVANJU

Klara Čubelić (2017)
University of Split
Faculty of economics Split