master's thesis
Utjecaj Imidža marke na namjeru kupovine ( primjer IKEA )

Marin Ružić (2017)
University of Split
Faculty of economics Split