master's thesis
Poslovne krize i uloga menadžmenta poduzeća u njihovom ranom otkrivanju pomoću Altmanovog i Bex modela

Vinko Tino Dvornik (2017)
University of Split
Faculty of economics Split