master's thesis
Stavovi i preferencije potrošača o internetu kao kanalu promocije i prodaje

Anđela Uvodić (2017)
University of Split
Faculty of economics Split