professional thesis
Utjecaj veličine poduzeća na modeliranje poslovnog neuspjeha

Goran Raković (2018)
University of Split
Faculty of economics Split