doctoral thesis
Prosudba eksternih revizora o razini korištenja rada interne revizije

Marko Čular (2017)
University of Split
Faculty of economics Split