professional thesis
Usporedba faktora zadovoljstva i motivacije ICT radnika u Hrvatskoj i Japanu

Mate Divić (2017)
University of Split
Faculty of economics Split