professional thesis
Upravljačke strukture u poslovnim savezima na primjeru hrvatske građevinske industrije

Frano Barbić (2017)
University of Split
Faculty of economics Split