master's thesis
MARKETINŠKO UPRAVLJANJE DESTINACIJOM U FUNKCIJI RAZVOJA LOVNOG TURIZMA

Stjepan Radić (2018)
University of Split
Faculty of economics Split