undergraduate thesis
ANALIZA STAVOVA STUDENATA O AKADEMSKOM PODUZETNIŠTVU S POSEBNIM OSVRTOM NA STUDENTSKI PODUZETNIČKI INKUBATOR

Luka Zovko (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitleANALIZA STAVOVA STUDENATA O AKADEMSKOM PODUZETNIŠTVU S POSEBNIM OSVRTOM NA STUDENTSKI PODUZETNIČKI INKUBATOR : završni rad
AuthorLuka Zovko
Mentor(s)Marina Lovrinčević (thesis advisor)
Abstract
U današnje doba moguće je uočiti pojavu akademskog poduzetništva kao odgovor studenata na nezaposlenost. Kurikulumi u visokom obrazovanju pod konstantnim su pritiskom zbog neusklađivanja ponude i potražnje za znanjem, stoga visokoobrazovne institucije pristupaju metodičko – didaktičkim metodama učenja, upravo kroz osnivanje studentskih poduzetničkih inkubatora. Već je ranije uočen trend kako postojanje (uspješnog) inkubatora pri sveučilištima, podiže kredibilitet i image sveučilišta, a isto tako navodi studente na samozapošljavanje. Studentski poduzetnički inkubatori važan su dio lokalne zajednice jer se nalaze u ulozi gospodarskog pokretača, odnosno generatora novih radnih mjesta. Studentski poduzetnički inkubatori poveznica su između istraživačkog rada, obrazovanja i ekonomije. Empirijski dio rada polazi od teorijskih implikacija, koje su razvidne u teorijskim okvirima koji mu prethode. Kroz ovaj su rad srušene spolno određene barijere u poduzetničkim angažmanima studenata, ali je i uočen nedostatak razlike u stavovima studenata različitih studija o akademskom poduzetništvu. Analitički je obrađen utjecaj okoline studenta na njegove ambicije, kao i utjecaj fakulteta na odluku o bavljenju poduzetništvom – ne postoji utjecaj. Također su istraženi i odnosi samoprocjene poduzetničkog duha kod studenata, te ovisnost istih o usmjerenju na fakultetu – postoji utjecaj. U radu su navedena metodološka ograničenja istraživanja, kao i preporuke za daljnja istraživanja.
Keywordsacademic entrepreneurship student business incubators education
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeBusiness Studies
Academic title abbreviationuniv. bacc.oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-06
Parallel abstract (English)
Nowadays it is possible to observe the appearance of academic entrepreneurship as a response by student to the unemployment. The curricula in higher education are under constant pressure due noncompliance of supply and demand for knowledge, therefore, higher education institutions access the methodical - didactic teaching methods, through the establishment of student business incubators. It has already been a noticeable trend that the existence of (successful) incubators at universities, raises the credibility and image of the university, and also invites students to self-employment. Student business incubators are an important part of the local community because they are in the role of „motor of the economy“, and a generator of new jobs. Student business incubators are link between research, education and economics. The empirical work is based on the theoretical implications, which are evident in the theoretical framework defined before. Through this work, gender specific barriers to entrepreneurial engagements of students are destroyed, also the lack of differences in the attitudes of students of different studies on academic entrepreneurship has been observed. Influence of environment around student on his ambitions has been analytically processed,as well as the impact of Faculty on the decisions made by students on dealing with entrepreneurship - there is no impact. Also, in this paper are researched the relationships between self-assessment of entrepreneurial spirit in students, and the study orientation at the Faculty – has significantly affected. In the paper are specified methodological limitations of research, as well as recommendations for further research.
Parallel keywords (Croatian)akademsko poduzetništvo studentski poduzetnički inkubatori obrazovanje
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:609819
CommitterIvana Gizdić