doctoral thesis
Identifikacija strukture neuronske mreže u mjerenju očekivane inflacije

Tea Poklepović (2017)
University of Split
Faculty of economics Split