undergraduate thesis
RAĈUNOVODSTVENE POLITIKE U PODUZEĆU FIBIS D.O.O.

Anita Bandov (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitleRAĈUNOVODSTVENE POLITIKE U PODUZEĆU FIBIS D.O.O. : završni rad
AuthorAnita Bandov
Mentor(s)Andrijana Rogošić (thesis advisor)
Abstract
Obveza svih poduzetnika je da sastavljaju temeljne financijske izvještaje: bilancu, račun dobiti i gubitka, izvješća o novčanom toku, izvještaj o promjeni glavnice te bilješke uz financijska izvješća. Objavljivanje računovodstvenih politika obveza je svih poduzetnika koji sastavljaju financijske izvještaje da predoče primijenjenu računovodstvenu politiku i njezine eventualne promjene. Računovodstvene politike iskazane su u financijskim izvještajima poduzeća, odnosno u bilješkama uz financijske izvještaje. Računovodstvene politike obuhvaćaju načela, osnove, konvencije, pravila i postupke koje je menadžment usvojio prilikom sastavljanja i prezentiranja financijskih izvještaja. Poduzeće Fibis d.o.o. sastavlja financijska izvješća u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu, te svoje računovodstvene politike objavljuje u bilješkama. Ovo poduzeće je u od 2010. godine do 2014. godine koristilo računovodstvene politike na pozicijama prihoda, rashoda, imovine, kapitala i obveza u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja. Te računovodstvene politike kroz 5 godina nisu se mijenjale.
Keywordsfinancial reports accounting policies accounting estimates
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Accounting
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeBusiness Studies
Academic title abbreviationuniv. bacc.oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016
Parallel abstract (English)
The obligation of all contractors is to make basic financial reports: balance sheet, calculation of profit and loss, reports of flow of cash, report on changing of principal and notes with financial reports. Disclosure of accounting policies is obligation for all contractors that make financial reports to show the applied accounting policy and their possible alteration. The accounting policies are said in the financial reports of the company or in the notes to the financial reports. The accounting policies include the principles, bases, conventions, rules and procedures adopted by management in the preparation and presentation of financial statements. The company Fibis prepares financial statements in accordance with the Croatian Accounting Law, and its accounting policies disclosed. This company is used from 2010 to 2014 the accounting policies in positions of income, expenses and capital in accordance with the Croatian Financial Reporting Standards. The accounting policies didn’t change in 5 years.
Parallel keywords (Croatian)financijski izvještaji računovodstvene politike računovodstvene procjene
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:798702
CommitterIvana Gizdić