doctoral thesis
Utjecaj kompleksnosti inspekcijske kontrole na otkrivanje nezakonitosti u postupku poreznog nadzora

Nađa Šuća (2017)
University of Split
Faculty of economics Split