master's thesis
Upravljanje marketingom u cilju turističkog razvoja destinacije na primjeru Tučepi

Đina Ševelj (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitleUpravljanje marketingom u cilju turističkog razvoja destinacije na primjeru Tučepi : diplomski rad
AuthorĐina Ševelj
Mentor(s)Neven Šerić (thesis advisor)
Abstract
Tema ovog diplomskog rada je upravljanje marketingom u cilju razvoja destinacije Tučepi. Teorijski dio rada je obuhvatio literaturu iz područja marketinga, marketinga turizma i turističkih destinacija, s fokusom na upravljanje marketingom u specifičnom okruženju turističkih destinacija. Također, posebna pozornost je posvećena pojmu destinacijskih menadžment organizacija kojima je jedna od osnovnih zadaća upravljanje marketingom destinacije. Rad se sastoji od teorijskog i empirijskog dijela istraživanja, razrađenih na temelju definiranog problema. Problem istraživanja su problemi koji bi marketing svojim efikasnim upravljanjem trebao doprinijeti razvoju turističke destinacije. Cilj rada je ukazivanje na važnost upravljanja marketinškim aktivnostima na razini destinacije. Rad je također ispitivao mogućnost stvaranja turizma kao ključnog elementa gospodarskog razvoja destinacije Tučepi te njegovu širu primjenjivost u upravljanju turističkim razvojem sličnih destinacija. Cilj rada je otkriti mogućnost proširenja turističke sezone i povećanja broja gostiju, zatim mogućnost višeg cjenovnog pozicioniranja turističkih proizvoda te lansiranja turističke ponude destinacije Tučepi na globalno turističko tržište. Glavni cilj je ukazati na potrebu jačanja percepcije o turističkoj ponudi Tučepi. Glavni rezultati istraživanja diplomskog rada su otkrili da je moguće pozicionirati specijalizirani turistički proizvod destinacije Tučepi na višu razinu nadogradnjom postojećeg turizma ili stvaranjem novog. Predloženi modeli pozicioniranja turizma destinacije Tučepi su kulturno-povijesna baština, avanturistički turizam, seoski turizam te elitni turizam. Rezultati istraživanja su također ukazali na potrebu razvoja selektivnih oblika turizma, s naglaskom na održivosti, kako bi se promatrana destinacija konkurentnije pozicionirala na globalnom turističkom tržištu.
Keywordsmarketing tourism destination strategy Tučepi
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Marketing
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeTourism and Hotel Management
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-01-07
Parallel abstract (English)
The theme of this master's thesis is the importance of managing marketing activities in order to develop destionation Tučepi. The theoretical part of the work consists of literature related to marketing, marketing of tourism and tourist destinations, with a focus on marketing management in the specific environment of tourist destinations. Also, special attention is paid to the term destination management organization with marketing management as one of the main tasks. The work consists of theoretical and empirical part of the research developed on the basis of clearly defined problem. The research problem are problems that marketing with their efficient management should contribute to the development of tourist destinations. The aim of this study was to determine the importance of managing marketing activities at the level of destination. Work is also examining the possibility of tourism being a key element of economic development of destination Tučepi and its wider applicability in the management of tourism development similar destinations. The aim is to detect the possibility of extending the tourist season and increase the number of guests, also the possibility of a higher price positioning of tourism products and launching tourism offer of destination Tučepi to the global tourism market. The main aim is to highlight the need of strengthening the perception of the tourist offer of Tučepi. The main results of thesis research have found that it is possible to position specialized tourism product of destination Tučepi to a higher level upgrading existing toursim or creating the new one. The proposed models of positioning tourism of destination Tučepi are cultural and historical heritage, advanture tourism , rural tourism and elite tourism. Survey results also indicate the need for the development of selective forms of tourism, with an emphasis on sustainability, so the observed destination can be more competitive in the global tourism market.
Parallel keywords (Croatian)marketing turizam destinacija strategija Tučepi
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:270823
CommitterIvana Gizdić