master's thesis
Računovodstvo lizinga i njegova budućnost kao alternativnog izvora financiranja

Marina Vrdoljak (2015)
University of Split
Faculty of economics Split