master's thesis
KREIRANJE TURISTIČKE MARKE ZAOBALNE DESTINACIJE „CETINSKA KRAJINA“

Mariela Katić-Kuredža (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitleKREIRANJE TURISTIČKE MARKE ZAOBALNE DESTINACIJE „CETINSKA KRAJINA“ : diplomski rad
AuthorMariela Katić-Kuredža
Mentor(s)Neven Šerić (thesis advisor)
Abstract
Svrha diplomskog rada bila je na primjeru Cetinske krajine ukazati na mogućnosti i potencijale zaobalnog dijela Dalmacije te ponuditi smjernice za njihovu turističku valorizaciju. Navedeno se ne ogleda samo u prilikama za širu lokalnu zajednicu Cetinske krajine, nego i u smislu preusmjeravanja turističkih tokova, rasterećenja obalnog dijela i obogaćivanju cjelokupne ponude Splitsko-dalmatinske županije. Rad je obuhvatio teorijski pregled relevantnih marketinških strategija, osvrnuo se na važnost holističkog sagledavanja turističke destinacije, te koristi od razvoja turizma za sve direktno i indirektno uključene dionike. U radu je također prisutna detaljna analiza postojećih i potencijalnih turističkih resursa Cetinske krajine, kao i čimbenika koji ograničavaju daljnju turističku valorizaciju. Empirijski dio rada upotpunio je sekundarne nalaze istraživanja te time pružio dublji uvid u prisutnu problematiku, mogućnosti, te ukazao na potencijalna rješenja. Doprinos diplomskog rada se osobito očituje u navođenju konkretnih smjernica za marketinško oblikovanje turističke marke Cetinske krajine, čija bi implementacija itekako doprinijela diversifikaciji i obogaćivanju turističke ponude cijele Splitsko-dalmatinske županije.
KeywordsHinterland branding County of Cetina Marketing activities
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Marketing
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeTourism and Hotel Management
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-06
Parallel abstract (English)
The main purpose of this thesis was on the example of Cetina County to emphasise the possibilities and potentials of the Dalmatian hinterland in the sense of their touristic valorisation. Above mentioned does not only imply the benefits for the local community, but also removing the pressure from the coastal part of Dalmatia, redirecting tourist flows and enriching the entire touristic offer of the Split-Dalmatia County. The thesis has presented the theoretical overview of relevant marketing strategies, putted the emphasis on holistic destination management and the benefits for all involved stakeholders. The thesis has also offered the detailed analysis of current and potential touristic resources of Cetina County, as well as the factors that are limiting further development of tourism. Empirical research has completed the secondary data research and, therefore proposed a deeper insight in current restrictions, opportunities and possible solutions. Thesis contribution is especially visible in the proposal of specific guidelines for creating a destination branding strategy in the case of Cetina County, whose implementation would surely support differentiation and the touristic offer enrichment of the entire Split-Dalmatia County.
Parallel keywords (Croatian)Turistička marka zaobalne destinacije Cetinska krajina Marketinške aktivnosti
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:373682
CommitterIvana Gizdić