master's thesis
„PRAĆENJE I ALOKACIJA TROŠKOVA U KOMUNALNOM PODUZEĆU“

Ante Antičević (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
Title„PRAĆENJE I ALOKACIJA TROŠKOVA U KOMUNALNOM PODUZEĆU“ : diplomski rad
AuthorAnte Antičević
Mentor(s)Ivica Pervan (thesis advisor)
Abstract
Upravljanje troškovima znači podvrgavanje troškova sustavu kontrole, odnosno upravljanje troškovima obuhvaća predviđanje, planiranje, budžetiranje i kontrolu troškova te analize koje pokazuju ponašanje troškova ovisno o promjeni okolnosti i uzroke odstupanja od predviđenih troškova s ciljem njihova zadržavanja u prihvatljivim granicama te osiguranja informacija menadžerima za izbor između alternativa koje omogućuju promjene smjerova aktivnosti radi postizanja optimalnih ekonomskih rezultata Ovaj rad analizira sustav upravljanja troškovima, objašnjava modele za upravljanje troškovima, navodi i objašnjava podjelu troškova značajnu za upravljanje troškovima, te naposljetku sve to primjenjuje na praktičnom primjeru. Na kraju rada je prikazan proces utvrđivanja cijene vodnih usluga poduzeća Vodovod Omiš, zatim je pomoću primjera knjiženja prikazan proces alokacije troškova te se na kraju utvrdilo da li poduzeće sve navedeno provodi sukladno važećim zakonskim propisima.
Keywordscosts cost management cost allocation price
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Accounting
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeBusiness Studies
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-06
Parallel abstract (English)
Cost management means subjecting cost control system, and cost management includes forecasting, planning, budgeting and cost control and analysis which show the behavior of the cost depending on changing circumstances and causes of deviations from the planned costs with the goal of keeping to a minimum and insurance information to managers to choose between alternatives that allow changes directions activities for optimum economic results. This master thesis analyzes the system of cost management, explains the models of cost management, lists and explains the significant cost-sharing management costs, and ultimately all of this applies to a practical example. Finally, thesis shows the process of determining the price of water services company Vodovod Omis, then by posting examples shown cost allocation process and in the end determine whether the company all of the above is carried out in accordance with the applicable legislation.
Parallel keywords (Croatian)troškovi upravljanje troškovima alokacija troškova cijena
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:234149
CommitterIvana Gizdić