undergraduate thesis
ODRŽIVI TURIZAM REPUBLIKE HRVATSKE

Ana Nediljka Nikolić (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitleODRŽIVI TURIZAM REPUBLIKE HRVATSKE : završni rad
AuthorAna Nediljka Nikolić
Mentor(s)Maja Mihaljević Kosor (thesis advisor)
Abstract
Održivi razvoj nužan je u svim sferama ljudskog djelovanja pa tako i u turističkoj djelatnosti. U nacionalnim i globalnim okvirima turizam se razvija i odvija u izrazito konkurentnom okruženju i objedinjuje velik broj privatnih i državnih subjekata koji na turističkom tržištu nude širok spektar proizvoda i usluga namijenjenih različitim segmentima turista. Stoga se i održivi razvoj turizma definira se kao turizam koji zadovoljava potrebe turista i receptivnih regija u sadašnjosti, pri čemu se čuvaju i unapređuju mogućnosti za budućnost. U ovom radu razmatra se pojam održivog razvoja, njegova povezanost s turizmom te kako se isti može iskoristiti u funkciji konkurentske prednosti Republike Hrvatske. U prvom dijelu rada promatrana je ključna terminologija vezana za održivi razvoj turizma kao i temeljna načela, zahtjevi, stupovi i ciljevi održivog razvoja turizma. U drugom dijelu rada napravljen je pregled stanja u Republici Hrvatskoj po pitanju održivog turizma, ulaska Hrvatske u Europsku uniju te daljnje strategije turizma do 2020 godine.
Keywordssustainable tourism European Union tourism strategy
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
General Economy
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeEconomics
Academic title abbreviationuniv. bacc. oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-08
Parallel abstract (English)
Sustainable development is required in all aspects of human activity as well as in tourism. In national and global terms, tourism has been developed in extremely competitive environment and contains huge number of private and state participants that offer large amount of tourism products and services in the market. In that way, sustainable tourism is defined as tourism that satisfied needs of tourists and inbound regions right now, but also developing possibilities for future. This paper examines the concept of sustainable development, its relation to tourism and how it can be used as a competitive advantage of the Republic of Croatia. The first part of the paper deals with key terminology related to sustainable tourism development as well as with key principles, requirements, pillars and aims. In the second part of the paper, it was made a review of the situation in the Republic of Croatia regarding the issues of sustainable tourism, entry into the European Union and future Croatian tourism strategy.
Parallel keywords (Croatian)održivi turizam Europska unija strategija turizma
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:902154
CommitterIvana Gizdić