undergraduate thesis
SPECIFIČNOSTI POSLOVANJA OBITELJSKOG PODUZEĆA „DARIA“ d.o.o.

Klaudija Kundid (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitleSPECIFIČNOSTI POSLOVANJA OBITELJSKOG PODUZEĆA „DARIA“ d.o.o. : završni rad
AuthorKlaudija Kundid
Mentor(s)Ivana Bulog (thesis advisor)
Abstract
Svaki poduzetnički pothvat je rizičan te ima svoje prednosti i nedostatke. Međutim prilikom pokretanja obiteljskog biznisa je veoma važno imati potporu članova obitelji. Isto tako je veoma važno da su usklađeni interesi poslovanja i interesi obitelji. U poslovanju se je veoma važno prilagoditi potrebama korisnika, te dugoročno planirati. Važno je postaviti određene ciljeve te ih nastojati ostvariti. Isto tako nije dovoljno ponuditi određeni proizvod ili uslugu, nego je važno taj proizvod ili uslugu stalno usavršavati. Poslovanje i okruženje je nepredvidivo tj. poduzeća ne znaju kako će se proizvod ili usluga razvijati, što namjerava konkurencija, da li se mijenjaju stavovi kupaca i sl. Zbog toga je veoma važno ostvariti održivu konkurentsku prednost te pratiti trendove. Isto tako veoma je važna motiviranost zaposlenika i kvaliteta rada. Ukoliko su zaposlenici motivirani povećava se njihova efikasnost i efektivnost. Obiteljski bizis predstavlja jedan od ključnih elemenata ekonomskog sustava u Europi. Razlika između obiteljskog poduzeća i tradicionalnog poslovanja je u tome što su obiteljska poduzeća usmjerena prvenstveno na očuvanje održivog poslovanja, a ne na direktni profit. Obiteljska poduzeća su isto tako veoma važna za stabilizaciju ekonomije. Negativne karakteristike obiteljskog poduzeća su što se ono prvenstveno oslanja na emocionalno i neformalno donošenje odluka te zaposlenici vrlo često ne raspolažu sa dovoljno stručnim znanjem. Ove negativne karakteristike mogu dovesti do propasti obiteljskog poduzeća. Ukoliko dođe do bankrota obiteljskog poduzeća to donosi osim poslovnih problema i velike obiteljske probleme tj. konflikte među članovima obitelji U ovom radu su obrađene specifičnosti obiteljskog poslovanja na primjeru frizerskog salona „Daria“ koje četiri godine uspješno posluje. Salon kao i svako obiteljsko pouzeće ima određene prednosti i nedostatke kao i uspone i padove. Velika prednost ovog obiteljskog biznisa su uravnoteženi interesi poslovanja i obitelji koji mu omogućavaju uspješnost i kvalitetu poslovanja.
Keywordsentrepreneurial venture business and surrounding family business
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeBusiness Studies
Academic title abbreviationuniv. bacc.oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016
Parallel abstract (English)
Each entrepreneurial venture is risky and it has both, advantages and disadvantages. When you are starting your family business, it is vital to have the support from members of your family. Also, coordination of the family’s interest and the interest of the business are very important. In business, it is important to satisfy the needs of the customers and to have long-term plans. You have to set up your goals and try to achieve them. It is not enough to just offer certain product or service. Entrepreneurs need to improve and upgrade their products and service as well. Management and surroundings are unpredictable. For example, companies don’t know how the product or the service will develop, what are the intentions of other competitors, or how customers’ opinions and needs will change. It is very important to accomplish sustainable competitive advantage and to follow the current trends. Motivations of the employees and their quality of work have a major role in the business world. If employees are motivated enough, their efficiency is increasing. Family business represents one of the key elements in the economic system in the Europe. Difference between family business and traditional business is that family businesses are focused in maintaining the sustainable business, and not directly on profit. Family businesses are very important for the stabilization of economy. Negative characteristics of the family business are emotional involvement and informal decision making. Furthermore, employees often don’t have enough knowledge about the specific expertise. These negative characteristics of the family business can lead to the business collapse. If it comes to a bankruptcy, the family business would cause family problems, such as conflicts between the members of the family In these paper, the specifics of the family business are showed on the hair salon “Daria”, which has been successfully operating for constant 4 years. Hair salon and every family business has certain advantages and disadvantages, as well as many ups and downs. Big advantages of the family business are balanced interests in business and family that allows success and quality of business.
Parallel keywords (Croatian)poduzetnički pothvat poslovanje i okruženje obiteljski biznis
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:410135
CommitterIvana Gizdić