undergraduate thesis
POSLOVANJE OBITELJSKOG PODUZEĆA NA PRIMJERU PODUZEĆA „BA-COM TRGOVINA“ D.O.O.

Ivana Gabelica (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitlePOSLOVANJE OBITELJSKOG PODUZEĆA NA PRIMJERU PODUZEĆA „BA-COM TRGOVINA“ D.O.O. : završni rad
AuthorIvana Gabelica
Mentor(s)Ivana Bulog (thesis advisor)
Abstract
U ovom radu teorijski se obradilo pitanje obiteljskog poduzeća, način njegova osnivanja i formiranja, organizacijske strukture i upravljanja na primjeru obiteljskog poduzeća Ba-com trgovina d.o.o. Osnovni cilj istraživanja bilo je definiranje i objašnjavanje funkcioniranja obiteljskog poduzeća. Prilikom istraživanja za ovaj rad korištene su dvije skupine metoda, a to su opće metode koje uključuju opisivanje, analizu i sintezu te posebne metode koje uključuju prikupljanje i analizu podataka. Sam proces istraživanja i analiziranja temelji se na prikupljenim podacima koji su bili dostupni od strane poduzeća, odnosno putem razgovora sa djelatnicima poduzeća. Obiteljsko poduzeće Ba-com trgovina d.o.o. ima jasno definiranu viziju , misiju i strategije koje uspješno primjenjuje što u konačnici vodi ka ostvarenju njihovih primarnih ciljeva. Ima jasno definirane pokazatelje i parametre koji su ključ razvoja i napretka te ih do sada uspješno primjenjuje. Na temelju svega navedenog može se zaključiti da obiteljsko poduzeće ba-com trgovina d.o.o., koje svoj rad i tradiciju temelji na mladoj i uspješnoj radnoj snazi, ima jasnu viziju cjelokupnog sustava poslovanja, kvalitetne taktike i strategije pri njegovoj izgradnji te mogućnost realizacije takvog sustava čime bilježi zavidan rast u broju zaposlenih i ostvarenim prihodima.
Keywordsfamily enterprise family business tradition
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeBusiness Studies
Academic title abbreviationuniv. bacc.oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09
Parallel abstract (English)
In this paper it has theoretically been processed the issue of domestic enterprises, the manner of its establishment and formation, organizational structure and management on the example of a family business company Ba-com Trade. The main objective of the study was to define and explain the functioning of the family business. During the research for this work have been used two groups of methods, which are common methods involving description, analysis and synthesis and specific methods that include data collection and analysis. The very process of research and analysis based on the collected data that were available by the company throught conversation with the employees. Family business company Ba-com Trade has a clearly defined vision, mission and strategies that successfully applied which ultimately lead to their primary objectives. It has clearly defined indicators and parameters that are key to development and progress, and so far has been successfully applied. Based on the above it can be concluded that family business company ba-com Trade, whose their work and tradition is based on a young and successful work force, a clear vision of the overall system operation, quality of tactics and strategy in its construction and the possibility of realization of such a system which records remarkable growth in the number of employees and revenues.
Parallel keywords (Croatian)obitelj poduzeće obiteljsko poduzeće nasljeđivanje
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:961219
CommitterIvana Gizdić