master's thesis
Organizacija poslovanja poduzeća „Sunčani Hvar hotels“

Sanja Barbarić (2015)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitleOrganizacija poslovanja poduzeća „Sunčani Hvar hotels“ : završni rad
AuthorSanja Barbarić
Mentor(s)Želimir Dulčić (thesis advisor)
Abstract
Poduzeća se danas nalaze u vrlo promjenjivoj i dinamiĉnoj okolini, stoga je jako bitno da poduzeća raspolaţu kvalificiranim i struĉnim zaposlenicima, odnosno managerima. Posao menadţera je da sve promjene koje se dogaĊaju okolini poduzeća prepozna, te da zna na njih reagirati na najbolji i najbrţi naĉin, uz što manje troškova. Kako bi se poduzeće moglo oduprijeti promjenama koje donosi vanjska okolina, mora imati dobro uspostavljenu organizaciju poslovanja. Ona predstavlja temelj za uspješno poslovanje poduzeća. Stoga prilikom odabira strukture poduzeća mora uloţiti najveće napore, kako bi odabrao pravu strukturu. Organizacijska poslovanja poduzeća razlikuje se od poduzeća do poduzeća. Ona ovisi o veliĉini poduzeća, broja zaposlenih, vrsti posla kojim se bave i sl. Stoga ni jedno poduzeće ne moţe kopirati neĉiju organizaciju poduzeća. Kako bi poduzeće uspješno poslovalo, temelj za to im omogućava dobro postavljena organizacijska struktura. Organizacijskom strukturom definira se rad svakog zaposlenika posebno, koji sudjeluje u stvaranju finalnog proizvoda ili usluge. U ovom radu objašnjena je organizacija poslovanja na temelju poduzeća „Sunĉani Hvar hotels“. Objašnjena je i sama organizacijska struktura, te radnici i odjeli koji sudjeluju u stvaranju finalnog proizvoda kojeg na kraju dana prezentiramo gosti, odnosno krajnjem korisniku proizvoda ili usluga. Iako je trenutna organizacija poslovanja poduzeća „Sunčani Hvar“dobro formirana i jako uspješna, mislim da uvijek ima prostora za kontinuirano unapreĊenje organizacije, odnosno bolje podjele poslova meĊu odjelima.
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeprofessional
Study levelspecialist graduate
Study programmeSpecialist professional graduate study in Management
Academic title abbreviationstruč. spec. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-11-18
Parallel abstract (English)
Companies are now in a very vibrant and dynamic environment, so it is very important that companies have qualified and professional staff and managers. Business managers are the one that need to ones recognizesall the changes that are happening in the surrounding of the company. The manager job is to respondon these changes, in the best and quickest way, with the least cost. So, that company could resist the changes of external environment, they must have a well-established business. It provides a foundation for a successful business enterprise. Therefore, when they are choosing a business structure, they must put their best efforts to select the right structure. An organizational business enterprise differs from company to company. It depends on the company size, number of employees, type of work they do. Because of this there is no possibility of copying someone’s organization business. To successfully operating company, the basis for it allows them to set a good organizational structure. Organizational structure defines the work of each individual employee who participates in the creation of the final product or service.
Parallel keywords (Croatian)poduzeća organizacija poslovanja
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:742366
CommitterIvana Gizdić