undergraduate thesis
POLOŽAJ SEKURITIZACIJE U UPRAVLJANJU BANKAMA NAKON FINANCIJSKE KRIZE

Franka Jerat (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitlePOLOŽAJ SEKURITIZACIJE U UPRAVLJANJU BANKAMA NAKON FINANCIJSKE KRIZE : završni rad
AuthorFranka Jerat
Mentor(s)Roberto Ercegovac (thesis advisor)
Abstract
Kao i većina oblika financijskih imovina, i sekuritizacija ima svoje troškove i koristi koji su povezani s novčanim tokovima. S konceptualne prespektive, učinkovito tržište sekuritizacije može biti podržano od financijskog sustava i šire ekonomije na više načina kao što su smanjenje troškova financiranja i poboljšavanje uloženog kapitala financijskog sustava i koristi koji se mogu prenijeti na dužnika. Ovo može pomoći izdavateljima i investitorima da diversificiraju rizik i pretvarajući nelikvidnu imovinu u utržive vrijednosne papire – što potiče kreditni tok koji je veoma važan za neke Europske zemlje. Bilo kako bilo, ovi čimbenike se mora usporediti s potencijalnom troškovima, što uključuje rizik da sekuritizacije dovede do prekomjernog kreditnog rasta i izvan formalnog bankarskog sustava; složenosti određenih proizvoda koji mogu dovesti do pitanja cijena; i veliko oslanjanje industrije na kreditni rejting. Ako se govori o Hrvatskoj, uspostava modela dugoročnog financiranja koji sredstva prikupljaju posredstvom tržišta kapitala mogla bi pridonijeti rješenju problema dugoročnog financiranja, tj. osigurati kvalitetan izvor dugoročnih sredstava, pridonijeti razvitku konkurencije na primarnome tržištu dugoročnih kredita, spriječiti koncentracije dugoročnog financiranja po institucijama i proizvodima, povećati efikasnost dugoročnog financiranja smanjenjem kamata, omogućiti financiranje na duže rokove, omogućiti likvidnost dugoročnih kredita (razvitak sekundarnog tržišta), ponudu kvalitetnih dugoročnih vrijednosnih papira s fiksnim prihodoma na hrvatskome tržištu kapitala, itd.
Keywordssecuritization financial system long-term financing
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Finance
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeBusiness Studies
Academic title abbreviationuniv. bacc.oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09
Parallel abstract (English)
Like most forms of financial innovation, there are cost and benefits associated with the securitization of cash flows. From a conceptual perspective, a sound and efficient market for securitization can be supportive of the financial system and broader economy in various ways such as lowering funding costs and improving the capital utilization of financial institutions—benefits which may be passed onto borrowers.This helps issuers and investors diversify risk; and transforming pools of illiquid assets into tradable securities, whick stimulates the flow of credit—an issue of particular relevance for some European countries. However, these features need to be weighed against the potential costs, including the risk that securitization contributes to excessive credit growth in and outside of the formal banking system; the complexity of certain products which make efficient pricing problematic; and the heavy reliance of the industry on credit ratings. If we talk about Croatia, establishment of a model of long term financing that funds collected throught the capital market, this would contribute solving the problem of long term financing. In the fact, it can provide a good source of long-term funds, contribute to the development of competition in the market of long term loans, it can also prevent concentration of long-term financing by institutions and products, increase effectiveness of long-term financing by reducing the interest rate, to provide the financing for longer periods, provide liquidity long-term loans (development of a secondary market), offer high-quality long-term securities with fixed arrival in the Croatian capital market,etc.
Parallel keywords (Croatian)sekuritizacija financijski sustav dugoročno financiranje
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:876158
CommitterIvana Gizdić