master's thesis
PROCJENA INTERNIH KONTROLA NA PRIMJERU STUDENT SERVISA

Marijana Kunac (2016)
University of Split
Faculty of economics Split