undergraduate thesis
FISKALNI ASPEKTI PRIVATIZACIJE JAVNIH PODUZEĆA

Mario Prša (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitleFISKALNI ASPEKTI PRIVATIZACIJE JAVNIH PODUZEĆA : završni
AuthorMario Prša
Mentor(s)Josip Visković (thesis advisor)
Abstract
U ovom radu se ispituje značaj javnih poduzeća za državu te mogućnosti privatizacije istih. Država ostvaruje javne prihode iz različitih izvora, među ostalim, i iz nefinancijske imovine. U vrijeme visokog proračunskog deficita, Vlada RH pokušava pokriti svoje kratkoročne dugove privatizacijom poduzeća u kojima ima većinske udjele odnosno prodajom udjela u kompanijama u kojima ima manjinske udjele. Pojedina poduzeća imaju stratešku važnost za nacionalne interese te kao takva zakonski ne smiju ući u proces privatizacije. Privatizacija postavlja pred sebe specifične gospodarske i financijske ciljeve kako bi stimulirala konkurenciju. Gospodarski ciljevi imaju za ulogu poboljšati cjelokupnu gospodarsku aktivnost, dok financijski ciljevi imaju za ulogu pokrivanje proračunskog deficita. Pojedina poduzeća koja su poslovala sa profitabilnošću moraju izdvojiti 60% od svoje dobiti te uplatiti u proračun što će pomoći u pokrivanju proračunskog deficita. Poduzeća koja ne ostvaruju pozitivne gospodarske i financijske rezultate ulaze u „bubanj“ te neizvjesno čekaju svoju sudbinu. Kompanija sa neizvjesnom sudbinom je i HAC koja već niz godina ima probleme ekonomske prirode. Pokušaji dokapitalizacije i spašavanja od strane Vlade nisu urodile plodom te se stoga sagledava mogućnost daljnjih mjera kojim bi se ista kompanija prepustila u ruke privatnom investitoru koji će po prilici pametnije upravljati ovim društvom. Vrijednost ovog poduzeća se procjenjuje na oko 22,5 milijardi kuna što ukazuje na to da ovo poduzeće ima veliku vrijednost, međutim nije pravodobno iskorišteno. U 2016. godini javna poduzeća su doprinijela kroz uplate u proračun u iznosu od 1,4 milijarde kuna.
KeywordsPublic companies budget deficit privatization.
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Finance
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeEconomics
Academic title abbreviationuniv. bacc. oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-08
Parallel abstract (English)
In this paper will be examined the importance of public companies for a state and the possibility of their privatization. The state realizes public revenues from various sources, among others, of non-financial assets. High budget deficit makes the government to cover short-term debts with privatization of companies in which it has a majority stake or selling of shares in companies in which it has minority stakes. Some companies have a strategic importance for the national interests and it wouldn't be legally allowed to enter the process of privatization. Privatization sets specific economic and financial goals to stimulate competition. The economic goal is to improve entirely economic activity while financial goals are covering the budget deficit. Some companies operate with profitability and they must allocate 60% of their profit in the budget which will help to cover the budget deficit. Companies who don't generate positive economic and financial results are included in the "drum" and uncertain wait for their fate. The company with an uncertain fate is the HAC as well, which for many years have problems of an economic nature. Attempts to rescue and recapitalization by the Government were fruitless and therefore they are looking for the possibility of further measures that would hand over this company into the hands of a private investor who will manage the company smarter. The value of the company is estimated at about 22.5 billion kuna, which indicates that this company has a great value, but is not used in a timely manner. In 2016., public companies contributed to state budget with 1.4 billion kunas.
Parallel keywords (Croatian)Javna poduzeća proračunski deficit privatizacija.
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:351592
CommitterIvana Gizdić