undergraduate thesis
RASČLAMBA KVALITETE MREŽNIH STRANICA U RH

Martina Strizrep (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitleRASČLAMBA KVALITETE MREŽNIH STRANICA U RH : završni
AuthorMartina Strizrep
Mentor(s)Ljudevit Pranić (thesis advisor)
Abstract
U ovom završnom radu teorijski su se obradili pojmovi kulturnog turizma i tehnologije. Naglasak je bio na kulturnim institucijama, odnosno muzejima. Svrha rada je bila istražiti interakciju kulturnog sektora i utjecaja tehnologije. Turizam je dinamičan sektor u kojem kultura oduvijek ima velik značaj. S obzirom na osjetljivost njenih resursa potrebno je omogućiti njen razvoj uz minimalne štete. Tehnologija kao revolucionarna pojava suvremenog svijeta postavlja komunikaciju na viši nivo i upotpunjuje turistički proizvod. U posljednjem dijelu provelo se primarno istraživanje u kojem se putem ocjenjivačkog listića vršila usporedba mrežnih stranica hrvatskih muzeja sa inozemnim. Istraživanje je obrađeno na kvalitativan način te je obuhvaćalo tri skupine pitanja, na koje su dani odgovori sa riječju da ili ne. Zatim su se iznijeli određeni zaključci te osvrt na cijelu temu.
Keywordsculture tourism technology museum
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Trade and Tourism
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeTourism
Academic title abbreviationuniv. bacc. oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09
Parallel abstract (English)
In this final paper, theorectically are processed terms of cultural tourism and technology. The emphasis was on cultural institutions, museums. Aim of this study was to investigate the interaction of the cultural sector and the impact of technology. Tourism is a dynamic sector in which culture has always had great significance . Given the sensitivity of its resources is necessary to allow its development with minimal damage . Technology as a revolutionary phenomenon of the modern world sets communication to a higher level and complements the tourism product. The last part is conducted primary research in which the jury slip through benchmarking websites of Croatian museums with foreign. The survey was processed in a qualitative way and included three groups of questions that are answered with the word yes or no. Then they put forward a number of conclusions and review of the whole subject.
Parallel keywords (Croatian)kultura turizam tehnologija muzej
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:787283
CommitterIvana Gizdić