undergraduate thesis
OSIGURANJA MOTORNIH VOZILA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Martin Vuko (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitleOSIGURANJA MOTORNIH VOZILA U REPUBLICI HRVATSKOJ : završni rad
AuthorMartin Vuko
Mentor(s)Marijana Ćurak (thesis advisor)
Abstract
Cilj ovog rada bio je analizirati vrste osiguranja cestovnih motornih vozila kao i njihovo kretanje na tržištu u Republici Hrvatskoj. Analizom je pokazano da zaračunate bruto premije obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti imaju opadajući trend nakon liberalizacije i deregulacije tržišta, kada bilježe pad. Broj izdanih polica obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti bilježi rast te ostaje relativno konstantan. Udio kasko osiguranja u neživotnim osiguranjima bilježi porast u 2014. g. Prevladavajuća vrsta osiguranja je kasko osiguranje cestovnih motornih vozila na vlastiti pogon s udjelom većim od 90%. Studijem slučaja analizirano je kasko osiguranje na primjeru društva za osiguranje Jadransko osiguranje d.d. S visokim udjelom na tržištu koji broji četvrt milijuna korisnika, društvo nudi sve vrste neživotnih osiguranja. Na tržištu kasko osiguranja, društvo je u 2015. g. ostvarilo rast ukupne bruto premije za cestovna motorna vozila na vlastiti pogon za 7,64% u odnosu na 2014. g., s apsolutnim iznosom od 52.522.136 kn. Udio društva na tržištu u zaračunatoj bruto premiji kasko osiguranja u 2015. g. iznosi 7,99% te zauzima četvrto mjesto. Jadransko osiguranje d.d. zasigurno je jedna od vodećih hrvatskih osiguravajućih kuća koja već dugi niz godina bilježi kontinuirani razvoj.
Keywordsmotor third party liability insurance motor vehicle insurance Republic of Croatia
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Finance
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeBusiness Studies
Academic title abbreviationuniv. bacc.oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-05
Parallel abstract (English)
The aim of this study was to analyze the types of insurances of road motor vehicles and their movement in the market in the Republic of Croatia. The analysis showed that gross written premiums of motor third party liability insurance have been decreasing after the liberalization and deregulation of the market, which decreased compared to the previous year. The number of motor third party liability insurance policies increased and remains relatively constant. Share of motor vehicle insurance in non-life insurance increased in 2014. The most common type of motor vehicle insurance is a motor vehicle insurance under their own power with a share of more than 90%. Case study analyzed motor vehicle insurance of an insurance company Jadransko osiguranje d.d. With a high market share of a quarter million users, the company offers all kinds of non-life insurances. In 2015., the company achieved growth in total gross premiums for motor vehicles under their own power of 18.25%, compared to 2014., with the absolute amount of 52.522.136 kn. The share of the company in the market in gross written premium of motor vehicle insurance in 2015. is 7.99% and is ranked fourth. Jadransko osiguranje d.d. is certainly one of the leading Croatian insurance companies which continiously develops throughout the years.
Parallel keywords (Croatian)obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti kasko osiguranje Republika Hrvatska
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:370737
CommitterIvana Gizdić