undergraduate thesis
Bankarska kriza u VB: analiza uzroka i uspjeh rješenja

Ana Liović (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitleBankarska kriza u VB: analiza uzroka i uspjeh rješenja : završni rad
AuthorAna Liović
Mentor(s)Robreto Ercegovac (thesis advisor)
Abstract
Ovim završnim radom predočen je sam pojam bankarske krize te mogući uzroci različitih naravi koji prethode njenom nastanku. Da bi došlo do bankarske krize potreban je čitav niz političkih te kontrolnih pogrešaka zahvaljujući kojima se, na korist pojedinaca, šteti cijelom sustavu. Situacija u Velikoj Britaniji iz 2007./2008. godine navedena je kao primjer kako ne treba postupati u dotičnoj situaciji. Banke Velike Britanije suočene su s ogromnim gubicima na štetu cijelog naroda. U radu je analizirana situacija banaka koje su pretpjele najveće gubitke te su predstavljena rješenja koja su u većini slučajeva rezultirala Vladinim akcijama. Pravna država i njen novac na kraju ostaju jedina mogućnost kod izvlačenja iz bilo kojeg dubljeg problema, a s obzirom na to da ni njene mogućnosti nisu neiscrpne, uzima se od manjih kako bi se dalo većima pa štetu na kraju najviše osjeti stanovništvo. Danas je, i politički i ekonomski gledano, u svijetu izrazito nestabilna situacija, ali ako pogledamo grafove Velike Britanije, situacija je ipak bolja od one iz prethodno navedenih godina što nam ukazuje na to da je Velika Britanije izvukla barem nekakvu pouku iz prethodne situacije.
KeywordsBanking crises Great Britain Government
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Finance
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeBusiness Studies
Academic title abbreviationuniv. bacc.oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-07
Parallel abstract (English)
This final paper presented the term of a banking crisis and the possible causes of different nature that preceded its creation. It is needed a series of political and control errors which, for the benefit of individuals, damage the entire system. The situation in the UK from 2007-2008 was cited as an example of how not to act in a given situation. Banks of England are facing huge losses to the detriment of the whole nation. The paper analyzes the situation of banks that are seen after the most damage and are presented solutions which are in most cases resulted in government actions. The Government and her money eventually remain the only possibility of the removal of any deeper problem, but even her possibilities are not limitless, they usually take from smaller to give bigger so the population is always that one that is the most damaged. Today, both politically and economically, in the world is highly unstable situation, but if you look at the graphs of Great Britain, the situation is still better than at aforementioned years which indicates that the United Kingdom drew at least some lesson from the previous situation.
Parallel keywords (Croatian)Bankarska kriza Velika Britanija Vlada
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:235408
CommitterIvana Gizdić