undergraduate thesis
UTJECAJ FINANCIJSKE KRIZE IZ 2008. GODINE NA SVJETSKO GOSPODARSTVO

Nikolina Mihaljević (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitleUTJECAJ FINANCIJSKE KRIZE IZ 2008. GODINE NA SVJETSKO GOSPODARSTVO : završni rad
AuthorNikolina Mihaljević
Mentor(s)Zlatan reić (thesis advisor)
Abstract
Velika ekonomska kriza pogodila je svijet 2008. godine, posljedice su bile dramatične i gospodarstvo svijeta doživilo je nagli pad. Okidač za krizu bilo je puknuće mjehurića tržišta nekretnina u SAD-u, a sve to zbog krize drugorazrednih hipotekarnih kredita. Deregulacija tržišta koja je se provodila u posljednja dva desetljeća manifestirala se kroz veliku financijsku krizu 2008. godine. Intervencijama država u financijski i realni sektor daljnji pad je zaustavljen, no stanje ostaje neizvjesno. Struka je ponovno u velikim debatama da li je potrebna veća regulacija i povratak državnog intervencionizma ili da se nastavi s trenutnom doktrinom uz manje korekcije ekonomske politike. Kriza u Europu došla je sa zakašnjenjem od godine dana u odnosu na SAD i manifestirala se kroz veliku dužničku krizu država članica Europske unije. Grčka, Španjolska, Portugal, Italija i Hrvatska nalaze se u velikim dužničkim problemima, no Grčka je ipak u najvećim problemima jer se nalazi na rubu bankrota i izlaska iz EU. Hrvatska situacija ipak nije isključivo rezultat velike financijske krize, već samo manifestacija onoga što je uporno bilo sakrivano „pod tepih“, a to je, veliki institucionalni problemi, veliki rast vanjskog duga, nepostojeća strategija razvoja itd. Trenutno se svijet, kao i Europa i Hrvatska nalaze na putu izlaska iz krize i gospodarsko stanje se popravlja. Ekonomske mjere koje će primjenjivati svjetski čelnici i vođe najmoćnijih država od povijesnog su značaja jer od njihove efikasnosti ovisiti će budućnost svjetske ekonomije.
Keywordsfinancial crisis subprime mortages crisis deregulation regulation debt crisis finacial markets real estate market. 40
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
General Economy
Study programme typeuniversity
Study levelundergraduate
Study programmeEconomics
Academic title abbreviationuniv. bacc. oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-08
Parallel abstract (English)
The great financial crisis struck the world in 2008., the aftermath was a dramatic downfall of world's economy. Triger for the crisis was the burst of realestate market bubble in the USA, and all that because of the subprime mortgages crisis. Deregulation of the financial markets, that has been economic policy for the last two decades, manifested trough the great financial crisis in 2008. State intervention in financial and real economic sector prevented further downfall, but the future is uncertain. Experts again have a big debate about wich economic policy is the right one, is it the state interventionism, or should the world stick with the curent economic policy but with slight corrections. Europe got hit by the crisis with te delay of one year compared to USA, and manifested trough great debt crisis of European member states. Greece, Spain, Portugal, Italy and Croatia are in big debt problems, but the Greece situation is the worst because Greece is on the brink of bankruptcy and exit from the EU. Croatian situtation is not exclusively result of the great financial crisis, but only a manifestation of all the problems that were constantly been hidden „under the carpet“, and those were great institucionl problems, large increase in foreign debt, non-exsistent development strategy etc. In this moment, world, like Europe and Croatia are on the way out of the crisis and the economic situation is improving. Economic measures to be applied by world leaders and the leaders of the most powerful states, are of historical importance because of their effectiveness will depend the future of the world economy.
Parallel keywords (Croatian)financijska kriza drugorazredni hipotekarni krediti kriza deregulacija regulacija dužnička kriza financijsko tržište tržište nekretnina.
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:488744
CommitterIvana Gizdić