master's thesis
ULOGA OMLADINSKO-EDUKACIJSKOG TURIZMA KAO NOVE TRŽIŠNE NIŠE U EU

Marina Grljučić (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitleULOGA OMLADINSKO-EDUKACIJSKOG TURIZMA KAO NOVE TRŽIŠNE NIŠE U EU : diplomski rad
AuthorMarina Grljučić
Mentor(s)Lidija Petrić (thesis advisor)
Abstract
Diplomski rad se sastoji od osam dijelova, uključujući uvod i zaključak. U uvodu rada je definiran problem i predmet istraživanja, postavljene su hipoteze koje su kasnije kroz rad prihvaćene ili odbijene, zatim se govori nešto više o ciljevima rada, doprinosu i strukturi rada. U drugom dijelu rada definiran je sam pojam omladinskog turizma njegova povijest, obilježja te je prikazan trend rasta ovog oblika turizma. Također su prikazani statistički podaci te primjeri brojnih programa koji potiču rast ove selektivne vrste turizma. U trećem dijelu definiran je teorijski pojam edukacijskog turizma kao segmenta omladinskog turizma te njegova struktura. Prikazani su primjeri edukacijskog turizma u svijetu kroz partnerstva na sveučilištima te utjecaj ove vrste turizma na samu destinaciju. Četvrti dio pažnju posvećuje samoj ulozi EU u promicanju razvoja omladinsko-edukacijskog turizma te njenoj ulozi na porast studentske mobilnosti. Prikazani su programi EU koji su do sada imali ulogu na rast ovog oblika turizma te njihov utjecaj. Peti dio rada je posvećen samom programu ERASMUS +, trenutno najvažnijem programu za poticanje mobilnosti. Prikazan je teorijski osvrt na navedeni program njegove ključne mjere i aktivnosti kao i profil studenta koji su korisnici navedenoga programa. Šesti dio je empirijski dio rada gdje su analizirani podaci o ERASMUS + programu te njegovom utjecaju na turizam. Nadalje, prezentirani su podaci prikupljenim posredstvom anketnog upitnika te je provedeno testiranje istraživačkih hipoteza navedenih u prvom dijelu rada, gdje su, uz detaljno obrazloženje, navedene hipoteze prihvaćene ili odbačene. Sedmi dio rada su preporuke autora kako se mogu iskoristiti rezultati samog istraživanja te smjernice i prijedlozi turističkim djelatnicima, ali i samim studentima o utjecaju samog ERASMUS + programa i prilikama koje nudi. U osmom, završnom, dijelu rada donesen je zaključak na temelju ukupnog rada i na temelju rezultata istraživanja. Nakon zaključka, navedena je korištena literatura, sažetak na engleskom jeziku te popis slika, grafikona i tablica.
Keywordsyouth-educational tourism EU programs ERASMUS +
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Trade and Tourism
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeTourism and Hotel Management
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09
Parallel abstract (English)
This thesis is divided into eight parts including introduction and conclusion. In the introduction the following has been defined: the research problem and the research subject, hypotheses of the research which, are in the following part of this thesis, accepted or rejected, something more about research goals, contribution of the thesis and finally the structure of the thesis itself. In the second part of the thesis the term „youth tourism“ is defined, together with its history, main characteristics and growing trends of this type of tourism. In this section dana on the topic are presented as well as examples of programmes that affect the growth of this selective type of tourism. In the third part of the thesis the term „educational tourism“ is defined as a segment of youth tourism and examples of educational tourism presented. Also its impacts on a tourist destination have been explored. In the fourth part of the thesis attention is paid to the significance and the role of the EU in promoting development of youth-educational tourism and in the growth of student mobility. In this part EU programs aimed at enhancement of this type of tourism are presented. The fifth part of the thesis is dedicated to ERASMUS + program, currently the most important program for promoting mobility. A review of this program has been given, key mesures and activities as well as profile of students participating this program so far. In the sixth part of the thesis, the results of the author’s own survey research conducted on the ERASMUS + population are presented accompanied by a detailed analysis. This part also contains the testing of the hypotheses, with conclusions. The seventh part of this thesis presents the autor's recommendations on how to use the results of the research as well as some proposals to tourism stakeholders and students, about the potentials given by ERASMUS + programs. In the eight and final part of the thesis, the conclusions based on the research are presented. The conclusion is followed by literature, summary in English, list of photos, graphs and tables.
Parallel keywords (Croatian)omladinsko-edukacijski turizam programi EU ERASMUS +
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:699382
CommitterIvana Gizdić