master's thesis
UPRAVLJANJE MULTIMEDIJALNOM PROMOCIJOM DESTINACIJE ZA PRIVLAČENJE NOVIH TURISTIČKIH SEGMENATA

Ane Špar (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitleUPRAVLJANJE MULTIMEDIJALNOM PROMOCIJOM DESTINACIJE ZA PRIVLAČENJE NOVIH TURISTIČKIH SEGMENATA : diplomski rad
AuthorAne Špar
Mentor(s)Neven Šerić (thesis advisor)
Abstract
Rad analizira ulogu igranog filma, dokumentarnog filma, TV serija i promidžbenih filmova u promociji država i naroda te istražuje načine kako Hrvatska koristi film u prezentiranju vlastitog identiteta i stvaranju imidža u svijetu. Hrvatska je kao tema relativno slabo zastupljena u inozemnim filmskim produkcijama. S druge strane Hrvatska kao zemljopisno raznolika zemlja s bogatom prirodnom, kulturnom i povijesnom baštinom te bogatom filmskom tradicijom predstavlja izniman potencijal da postane atraktivna lokacija, ali i tema za snimanje velikih međunarodnih filmskih produkcija. Rad se bavi fenomenom brendiranja destinacija i istražuje načine i mogućnosti jačanja brenda destinacije. Uz analizu trenutačne prepoznatljivosti i aduta u privlačenju turista, autor naglasak stavlja na mogućnosti koje pruža filmska industrija pa istražuje potencijale globalne prepoznatljivosti destinacije putem multimedijalnog turizma. Smatra kako se kvalitetno mogu iskoristiti filmovi i serije koje se snimaju na području Hrvatske za dodatno privlačenje pozornosti i filmski inducirani turizam. Navode primjere mnogobrojnih država koje su iskoristile film kako bi stekle popularnost, odnosno jačale ili pak mijenjale uvriježene predodžbe. Analizira se fenomen vanjskog brendiranja, odnosno slučajeve u kojima filmovi utječu na imidž pojedine države ili naroda. Provodi se istraživanje na području Splita o utjecaju multimedijalnog sadržaja na odluku o izboru destinacije putovanja, upoznatost turista sa filmskim, dokumentarnim filmovima i TV serijama snimljenim na području Hrvatske.
Keywordsmultimedia film-induced tourism destination branding
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Marketing
Study programme typeuniversity
Study levelgraduate
Study programmeTourism and Hotel Management
Academic title abbreviationmag. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-08
Parallel abstract (English)
This paper analyses the role of films, documentary films, TV series and promotional films and its impact to country promotion and people who live there. It explores ways how Croatian film is used in presenting their own identity and creating an image in the world. Croatia as a topic relatively poorly represented in international film productions. On the other hand Croatia as a geographically diverse country with rich natural, cultural and historical heritage and rich film tradition represents an extraordinary potential to become an attractive location, and theme for shooting for major international film productions. The work deals with the phenomenon of branding destinations and exploring ways and means of strengthening brand of destinations. Ultrasound analysis of the current recognition I aces in attracting tourists, the author emphasizes the opportunities afforded by the film industry annually explores the potential of the global brand identity through multimedia tourism. Considers that quality can leverage movies and series that are recorded on Croatian territory for further attract attention and film induced tourism. Give examples of the many countries that have used the film to gain popularity, and strengthened or changed the usual way. It analyses the phenomenon of external branding, or cases in which the film affect the image of an individual state or nation. Conducted research is made in area of Split on the impact of multimedia on the decision on the choice of travel destinations, tourists familiarity with film, documentaries and TV series filmed on Croatian territory.
Parallel keywords (Croatian)multimedijalni sadržaj filmski turizam brendiranje destinacije
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:877623
CommitterIvana Gizdić