master's thesis
UPRAVLJANJE KVALITETOM PRIMJENOM ISO 9001 U INDUSTRIJI NAMJEŠTAJA

Nikola Perković (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitleUPRAVLJANJE KVALITETOM PRIMJENOM ISO 9001 U INDUSTRIJI NAMJEŠTAJA : završni rad
AuthorNikola Perković
Mentor(s)Želimir Dulčić (thesis advisor)
Abstract
Upravljanje kvalitetom je skup radnji u sklopu upravljanja, koje određuju politiku kakvoće, ciljeve i odgovornosti poduzeća. To je sustavni pristup menadžmentu, čiji je cilj kontinuirano povećavanje vrijednosti za kupca oblikovanjem i kontinuiranim unapređivanjem organizacijskih procesa i sustava. Potpuno upravljanje kvalitetom uključuje sve zaposlenike, te uključuje i lanac opskrbe i lanac kupaca, jer je kvaliteta sustava upravljanja od velike važnosti za povećanje konkurentske sposobnosti organizacije i gospodarstva u cjelini. Upravljanje cjelokupnom kvalitetom specifičan je koncept menadžmenta koji je orijentiran na kontinuirano unapređivanje poslovanja, timski rad, rast zadovoljstva kupaca i snižavanje troškova.
Keywordsquality management satisfaction of workers and consumers ISO standards implementing the system
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeprofessional
Study levelspecialist graduate
Study programmeManagement; specializations in: Project management, Financial and Tax management, Accounting and Revision
Study specializationAccounting and Revision
Academic title abbreviationstruč. spec. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-06
Parallel abstract (English)
Quality management is a group of actions provided by management, which determine quality policy, objectives and responsibilities of the company. It is a systematic approach to management, which has a goal to continuously increase customer's value by shaping and developing organisation processes and systems. Total quality management includes all employees, and also a supply and customer's chain, because the good quality of management system has big importance in increasing competitivness of the company and the whole economy. Total quality management is special concept of management which is based on continuous development of the business, team work, satisfaction of the customers and lowering costs.
Parallel keywords (Croatian)upravljanje kvalitetom zadovoljstvo djelatnika i potrošača ISO norme implementacija sustava
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:621431
CommitterIvana Gizdić