master's thesis
Financijski izvještaji kao podloga za ocjenu uspješnosti poslovanja - primjer poduzeća X

Vini Proso (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitleFinancijski izvještaji kao podloga za ocjenu uspješnosti poslovanja - primjer poduzeća X : završni rad
AuthorVini Proso
Mentor(s)Sandra Pepur (thesis advisor)
Abstract
Da bi se donosile racionalne odluke u skladu s ciljevima poduzeća i vršila analiza uspješnosti, potrebno je imati odreĊena oruĊa - financijske izvještaje koji su nezaobilazna stanica u financijskoj analizi i planiranju. Koja vrsta analize će biti zastupljena u nekom istraţivanju ovisi prvenstveno o interesu onoga tko je provodi, ali i potrebnim financijskim informacijama s kojima se raspolaţe. U ovom završnom radu prikazana je analiza uspješnosti poslovanja na primjeru malog obiteljskog poduzeća X. Istraţivaĉko pitanje rada je utvrditi kako se putem - bilance, raĉuna dobiti i gubitka i bilješki uz financijske izvještaje moţe ocjeniti uspješnost poslovanja. Primarni cilj je bio razliĉitim metodama utvrditi uspješnost poduzeća X, uvidjeti prednosti poslovanja i uoĉavanje eventualnih propusta kako bi se korektivnim akcijama u budućnosti poboljšalo poslovanje. Rezultati istraţivanja pokazuju kako je poduzeće X primjer malog uspješnog obiteljskog poduzeća u gotovo svim segmentima te kako u usporedbi s trţišnim prosjekom ima itekako uspješan rezultat.
Keywordsfinancial statements business performance analysis
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Finance
Study programme typeprofessional
Study levelspecialist graduate
Study programmeManagement; specializations in: Project management, Financial and Tax management, Accounting and Revision
Study specializationFinancial and Tax management
Academic title abbreviationstruč. spec. oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-08
Parallel abstract (English)
To make rational decisions pursuant to a company's objectives and carry out a performance analysis, certain tools are needed – financial statements. They are indispensable in financial analysis and planning. What type of analysis will be used in a certain research will depend primarily on the interests of the person carrying it out, as well as on required financial information he/she has at his/her disposal. This thesis has presented a performance analysis using an example of a small family business by company X. The research question of the thesis was to determine how using balance sheet, profit and loss statement and notes to financial statements may assess a company's performance. The primary objective was to determine the company X's performance using a variety of methods, understand the advantages of business activities and learn about potential shortcomings so as to apply corrective action in the future to improve business activity. The research results show that the company X is an example of a successful small family business in almost all segments and that compared to the market's average, the company has very successful results.
Parallel keywords (Croatian)Financijski izvještaji uspješnost poslovanja analiza
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:335266
CommitterIvana Gizdić