undergraduate thesis
RAĈUNOVODSTVENO PRAĆENJE PRIHODA POSLOVANJA NA PRIMJERU PODUZEĆA KONZUM D.D.

Nevena Budimir (2016)
University of Split
Faculty of economics Split