undergraduate thesis
PRAVA I OBVEZE DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KAMENOLOMA DRAGASADRA D.O.O.

Iva Jadrijević (2016)
University of Split
Faculty of economics Split
Metadata
TitlePRAVA I OBVEZE DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU KAMENOLOMA DRAGASADRA D.O.O. : završni rad
AuthorIva Jadrijević
Mentor(s)Ratko Brnabić (thesis advisor)
Abstract
Ovim radom se analiziraju prava i obveze članova društva s ograničenom odgovornošću. U uvodnom dijelu dan je osvrt na članove koji ulažu temeljne uloge koji ne moraju biti jednaki s kojima sudjeluju u unaprijed dogovorenom temeljni kapital. Temeljni ulog može se unijeti ulaganjem stvari i prava. Temeljni kapital društva može se smanjiti samo na temelju odluke članova društva o izmjeni društvenoga ugovora te nakon što se provede postupak koji je propisan Zakonom o trgovačkim društvima. U odluci moraju se navesti opseg i svrha smanjenja temeljnoga kapitala i kako će se to provesti. Zatim se analizira postupak osnivanja društva, nakon što je obavljen upis u sudski registar, trgovački sud dostavlja Narodnim novinama i dnevnom tisku podatke o upisu.pravni odnos između društva i članova , lanovi društva svojom odlukom imenuju upravu društva,izmjena društvenog ugovora Društveni ugovor može se izmijeniti samo odlukom članova društva. Odluka mora biti u obliku javnobilježničke isprave. Odluka o izmjeni nema učinka dok se ne upiše u sudski registar,te prestanak društva s ograničenom odgovornošću. Društvo može prestati na temelju presude suda ako postane nemoguće da se ostvaruje svrha društva ili ako u prilikama društva postoje drugi važni razlozi za njegov prestanak.
KeywordsThe rights obligations limited liability companies
GranterUniversity of Split
Faculty of economics Split
PlaceSplit
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeSmall Enterprise Management
Academic title abbreviationbacc. oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016
Parallel abstract (English)
This paper analyzes the rights and obligations of members of limited liability companies. The introductory chapter presents a summary of the members who invest their property that does not have to be equal to the participation in the previously agreed share capital. The basic bet may be provided by investing tangibles and rights. The share capital may be reduced only on the basis of the decision of the society members on amendments to the social contract and after carrying out the procedure as prescribed by the Companies Act. The decision must specify the scope and purpose of the reduction of the share capital and how it will be implemented. Then we analyze the process of establishing the company, after the entry into a court register, the Commercial Court sends the Official Gazette and the daily press information on upisu.pravni relationship between the company and members, members of the company by its decision appoints the management board, modification of the social contract The social contract can be amended only by a decision of the members of society. The decision must be in a public notary. Decision on amendment does not take effect until the court registry, and termination of a limited liability company. The Company may be terminated by the judgment of the court if it becomes impossible for the achievement of the goal of the company or if the circumstances of society, there are other important reasons for his termination.
Parallel keywords (Croatian)Prava obveze društva sa ograničenom odgovornošću
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:124:461353
CommitterIvana Gizdić